Kontakt

Kontaktné údaje

Foklórny súbor Lipovec

Vedenie folklórneho súboru

Miroslav Jenčo

Vedúci súboru

jencomiroslav@gmail.com

+421 907 913 076