Album 2019

Súbor bol založený v roku 2002 , ale pod názvom FS Lipovec pôsobi od roku 2012 Zriaďovateľom súboru je Občianske združenie Rovina z Vranova nad Topľou – mestská časť Čemerné.