Lipovček

DFS Lipovček

Detský folklórny súbor Lipovček vznikol v roku 2012 a je prípravkou pre FS Lipovec. Pôsobí vo Vranove nad Topľou v mestskej časti Čemerne. Súbor je rozdelený do dvoch skupín. V prvej skupina sú deti od 4 do 8 rokov a v druhej , od 9 do 14 rokov. V obidvoch skupinách pôsobí okolo 90 deti. Deti sa učia rôzne hry, ktoré v minulosti boli súčasťou každodenného života. Postupne sa učia aj tance, v ktorých sa využívajú jednoduchšie tanečné motívy

V roku 2015 sa na 40. ročníku Detského folklórneho festivalu a 25. ročníku celoštátnej súťaže detských folklórnych súborov v Likavke pri Ružomberku spomedzi 14 finalistov umiestnil z pásmom „ Na pašvisku“ v striebornom pásme a získal špeciálnu cenu – Cenu diváka. Týmto úžasným úspechom bolo odmenené úsilie tých, ktorým leží na srdci uchovávanie a rozširovanie ľudových tradícií a popularizácia ľudového umenia najmä medzi mladými ľuďmi.

Cesta súboru Lipovček k celoslovenskému úspechu bola nasledovná: v okresnom kole vo Vranove n. T. získal laureáta a postup na kraj. V krajskom kole v Raslavicicach opäť získal laureáta a postúpil do celoštátneho finále. Umeleckými a organizačnými vedúcimi sú manželia Anička a Miro Jenčovi, ktorí sú taktiež choreografmi a výrobcami krojov.

Kontakt na nás