Súbor

Súbor bol založený v roku 2002 , ale pod názvom FS Lipovec pôsobi od roku 2012 Zriaďovateľom súboru je Občianske združenie Rovina z Vranova nad Topľou – mestská časť Čemerné.

Naša história

Súbor bol založený v roku 2002 , ale pod názvom FS Lipovec pôsobi od roku 2012 Zriaďovateľom súboru je Občianske združenie Rovina z Vranova nad Topľou – mestská časť Čemerné. Folklórny súbor sa snaží pritiahnuť pozornosť divákov svojou intenzívnou prácou. Súbor sa pravidelne zúčastňuje na rozličných kultúrnych a ľudových, okresných a krajských programoch. Niekoľko tanečníkov získalo popredné umiestnenia na celoslovenskej súťaží tanečníkov. Viac než 300 vystúpení v zahraničí a tuzemsku svedčí o jeho vysokých umeleckých kvalitách.

Prečo názov Lipovec? Hľadali sme nejaký názov, ktorý by mal nejakú súvislosť s Čemernym až sme ho našli v knižke Pavla Bindasa ,“ Čemerne to ňebul valal“, kde sa uvádza, že od roku 1229 až do roku 1410 bolo Čemerné súčasťou panstva Lipovec. Lipa – symbol Slovanov . Aj toto nám pomohlo pri výberu názvu pre náš súbor. Súbor má tri zložky. Najstaršiu a to od 14 rokov, v ktorej momentálne pôsobí 40 členov. Za svoju existenciu navštívil niekoľko štátov Európy. Napríklad : Česko , Poľsko , Maďarsko , Holandsko, Nemecko a Chorvátsko, Portugalsko, Rumunsko, Bielorusko .

Väčšina tancov súboru je spracovaných podľa autentických záberov starých tanečníkov. Prípravkou pre FS Lipovec sú členovia detského folklórneho súboru Lipovček , ktorí sú rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria deti od 4 do 8 rokov. Tato skupina v roku 2015 , zvíťazila na okresnej a krajskej súťaží detského folklóru a na 40. ročníku Detského folklórneho festivalu a 25. ročníku celoštátnej súťaže detských folklórnych súborov v Likavke pri Ružomberku spomedzi 14 finalistov umiestnili z pásmom „ Na pašvisku“ v striebornom pásme a získali špeciálnu cenu – Cenu diváka. Týmto úžasným úspechom bolo odmenené úsilie tých, ktorým leží na srdci uchovávanie a rozširovanie ľudových tradícií a popularizácia ľudového umenia najmä medzi mladými ľuďmi.

Druhu skupinu tvoria deti od 9 do 14 rokov. Tu sa učia deti rôzne hry, ktoré v minulosti boli súčasťou každodenného života. Postupne sa učia aj tance v ktorých sa využívajú jednoduchšie tanečné motívy . Súbor ma vo svojom repertoári väčšinou tance zo zemplína a šariša , ktoré sú spracované podľa nositeľov ľudových tradícii. Umeleckými a organizačnými vedúcimi sú manželia Anička a Miro Jenčovi, ktorí sú taktiež choreografmi a výrobcami krojov.

Kontakt na nás