2 % z dane pre FS LIPOVEC a DFS Lipovček

Michal Jenčo  |  09 Feb

Ďakujeme za podporu v minulom náročnom roku. 


Aj v tomto pre nás ťažkom roku si Vás dovoľujeme poprosiť o 2% .

Snáď to "čudo" čoskoro skončí a my sa Vám zato odvďačíme znova na pódiu. 


Tlačivo nájdete lipovec 2%.pdf